تعریف اصطلاحات اندازه گیری، آزمون، آزمودن، سنجش، ارزشیابی، ممیزی و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.